Energia słońca

Energetyka słoneczna jest najczystszym sposobem pozyskiwania energii elektrycznej, farma fotowoltaiczna w przeciwieństwie do innych form pozyskiwania energii odnawialnej nie ma negatywnego wpływu na swoje otoczenie i środowisko – nie powoduje hałasu, migotania i nie wydziela zapachu. Energia elektryczna produkowana w elektrowniach słonecznych w pierwszej kolejności zabezpiecza potrzeby energetyczne najbliższych miejscowości oraz w znacznym stopniu wpływa na niezależność energetyczną kraju.

   Zainteresowanie dynamicznie rozwijającym się w ostatniej dekadzie sektorem energetyki solarnej zaowocowało powstaniem firmy Arena Energy z siedzibą w Poznaniu, biuro rozwoju projektów z sektora energii odnawialnej połączyło pasje założycieli i pracowników. W procesie dewelopmentu kluczowym dla sukcesu inwestycji solarnej okazała się lokalizacja przedsięwzięcia, z biegiem czasu nasz zespół skupił się na pozyskiwaniu i zabezpieczaniu lokalizacji idealnych dla inwestycji solarnej, spełniających kryteria administracyjno-prawne, planistyczne i środowiskowe. Z czasem zyskaliśmy doświadczenie umożliwiające nam współprace z największymi deweloperami w Polsce.

Zespół Arena Energy